چهاردهمین نمایشگاه قیر، آسفالت، سیمان و بتن

0
  • Start time: 2023/12/23
    End time : 2023/12/26
  • Phone :
    02122567291
  • Tehran
    تهران، بزرگراه چمران، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

What/Why

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها ،بتن ،سیمان و ماشین آلات وابسته


Discuss This Event

Page 1 Of 1

More


Back To Top