کنفرانس ملی انرژی‌های تجدیدپذیر

0
  • Start time: 2023/03/01
    End time : 2023/03/02
  • Phone :
    02332300250
  • Shahrud
    شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده برق

What/Why

دهمین کنفرانس ملی انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران

محورهای همایش:
انرژی‌های تجدیدپذیر
سیاست‌گذاری، مدیریت و برنامه‌ریزی انرژی‌های تجدیدپذیر
منابع تولید پراکنده و شبکه‌های هوشمند
منابع تولید پراکنده و سیستم‌های ذخیره‌سازانرژی
کاربرد مبدلهای الکترونیک قدرت در انرژیهای تجدیدپذیر و تولیدات پراکنده
کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر در معماری، برنامه‌ریزی شهری و محیط زیست


Discuss This Event

Page 1 Of 1

More


Back To Top