کنسرت علیرضا طلیسچی

  • تاریخ شروع: 98/03/22
    تاریخ پایان : 98/03/31
  • سنندج

    آدرس: سنندج - میدان اقبال - خیابان فردوسی - پردیس سینمایی بهمن

درباره رویداد

چهارشنبه 28 فروردین ساعت 19:00 و چهارشنبه 28 فروردین ساعت 22:00
چهارشنبه 28 فروردین ساعت 19:00 و چهارشنبه 28 فروردین ساعت 22:00 چهارشنبه 28 فروردین ساعت 19:00 و چهارشنبه 28 فروردین ساعت 22:00

بحث و گفتمانهای این رویداد

صفحه 1 از 0

رویدادهای بیشتر

مشاهده بیشتر