نوزدهمین نمایشگاه کشاورزی (نهاده ها)

0
  • تاریخ شروع: 1402/11/12
    تاریخ پایان : 1402/11/15
  • تلفن :
    05137642330
  • مشهد
    مشهد، انتهای بلوار وکیل آباد، بلوار نمایشگاه، محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد، سالن مفاخر، فردوسی و عطار

بحث و گفتمانهای این رویداد/کالا

صفحه 1 از 1

رویداد/کالاهای مشابه


برو بالا