بیست و هفتمین نمایشگاه صنعت ساختمان و تاسیسات

0
  • تاریخ شروع: 1402/08/03
    تاریخ پایان : 1402/08/06
  • تلفن :
    05138911155
  • مشهد
    مشهد، انتهای بلوار وکیل آباد، بلوار نمایشگاه، محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد، سالن مفاخر، فردوسی و عطار

درباره رویداد/کالا

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و تاسیسات و تجهیزات جانبی(نیمسال دوم)


بحث و گفتمانهای این رویداد/کالا

صفحه 1 از 1

رویداد/کالاهای مشابه


برو بالا