دوازدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی

1
  • تاریخ شروع: 1402/07/04
    تاریخ پایان : 1402/07/07
  • تلفن :
    05136158
  • مشهد
    مشهد، انتهای بلوار وکیل آباد، بلوار نمایشگاه، محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد،سالن مفاخر

بحث و گفتمانهای این رویداد/کالا

صفحه 1 از 1

رویداد/کالاهای مشابه


برو بالا