بیست و دومین نمایشگاه عرضه مستقیم کالا

2
  • تاریخ شروع: 1401/12/21
    تاریخ پایان : 1401/12/26
  • تلفن :
    05138795310
  • مشهد
    مشهد، بزرگراه نمایشگاه، نمایشگاه بین المللی، سالن های فردوسی، مفاخر، عطار

درباره رویداد/کالا

بیست و دومین نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ( فروش بهاره )


بحث و گفتمانهای این رویداد/کالا

صفحه 1 از 1

رویداد/کالاهای مشابه


برو بالا