بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب

0
  • تاریخ شروع: 1402/07/25
    تاریخ پایان : 1402/07/28
  • مشهد
    مشهد، انتهای بلوار وکیل آباد، بلوار نمایشگاه، محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد،سالن مفاخر، فردوسی و عطار

بحث و گفتمانهای این رویداد

صفحه 1 از 1

رویدادهای مشابه


برو بالا