بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر

3
  • تاریخ شروع: 1401/12/13
    تاریخ پایان : 1401/12/16
  • تلفن :
    05136158
  • مشهد
    مشهد، بزرگراه نمایشگاه، نمایشگاه بین المللی، سالن مفاخر

بحث و گفتمانهای این رویداد

صفحه 1 از 1

رویدادهای مشابه


برو بالا