هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام،طیور و آبزیان

1
  • تاریخ شروع: 1401/11/05
    تاریخ پایان : 1401/11/08
  • تلفن :
    05131519
  • مشهد
    مشهد، بزرگراه نمایشگاه، نمایشگاه بین المللی،سالن های فردوسی، مفاخر، عطار

بحث و گفتمانهای این رویداد

صفحه 1 از 1

رویدادهای مشابه


برو بالا