بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو

0
  • Start time: 2023/11/15
    End time : 2023/11/18
  • Phone :
    02154512
  • Mashhad
    مشهد، انتهای بلوار وکیل آباد، بلوار نمایشگاه، محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد، سالن مفاخر، فردوسی و عطار

What/Why

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو و صنایع وابسته


Discuss This Event

Page 1 Of 1

More


Back To Top