بیست و هفتمین نمایشگاه صنعت ساختمان و تاسیسات

0
  • Start time: 2023/10/25
    End time : 2023/10/28
  • Phone :
    05138911155
  • Mashhad
    مشهد، انتهای بلوار وکیل آباد، بلوار نمایشگاه، محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد، سالن مفاخر، فردوسی و عطار

What/Why

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و تاسیسات و تجهیزات جانبی(نیمسال دوم)


Discuss This Event

Page 1 Of 1

More


Back To Top