بیست و چهارمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی،دارویی

1
  • وقت البدء: 2023/05/27
    وقت النهاية : 2023/05/30
  • هاتف :
    02122724197
  • طهران
    تهران، بزرگراه چمران، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

حول الحدث

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی،داروئی و آزمایشگاهی


مناقشة هذا الحدث

صفحة 1 من 1

أكثر


عد إلى الأعلى