چهارمین نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات ارگانیک

2
  • وقت البدء: 2023/02/23
    وقت النهاية : 2023/02/26
  • هاتف :
    051315119
  • مشهد
    مشهد، بزرگراه نمایشگاه، نمایشگاه بین المللی، سالن مفاخر

حول الحدث

چهارمین نمایشگاه تخصصی عرضه مستقیم محصولات ارگانیک،گواهی شده،گیاهان دارویی و مواد غذایی سالم ( ارگانو فود ) همزمان با جشنواره غذا


مناقشة هذا الحدث

صفحة 1 من 1

أكثر


عد إلى الأعلى