همایش مادران فاطمی،تمدن نوین اسلامی

0
  • وقت البدء: 2022/11/30
    وقت النهاية : 2022/11/30
  • هاتف :
    07633331681
  • بندرعباس
    سالن امفی تئاتر حوزه علمیه خواهران استان هرمزگان

حول الحدث

اولین همایش بین المللی مادران فاطمی، تربیت حسینی، تمدن نوین اسلامی
محورهای همایش:
شاخصه های تربیت نسل تمدن ساز حسینی
اصول و روشهای تربیت دینی نسل تمدن ساز حسینی
الگوهای فاطمی و تربیت نسل تمدن ساز حسینی
راهکارهای تکریم نسل تمدن ساز حسینی
مادران فاطمی: چالشها و راهبردهای تربیت نسل حسینی
آثار تکریم مادران فاطمی بر تحقق تمدن نوین اسلامی
نقش حجاب و عفاف مادر فاطمی در تربیت نسل تمدن ساز
تحولات جمعیت و نسل تمدن ساز حسینی


مناقشة هذا الحدث

صفحة 1 من 1

أكثر


عد إلى الأعلى