کنسرت بزرگ ناصر زینلی

1
  • وقت البدء: 2022/09/28
    وقت النهاية : 2022/09/28
  • هاتف :
    02126301000
  • طهران
    سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

حول الحدث

چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱
مرکز همایشهای برج میلاد تهران
ساعت ۱۸:۳۰
---------------------------------------
چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱
مرکز همایشهای برج میلاد تهران
ساعت ۲۱:۳۰


مناقشة هذا الحدث

صفحة 1 من 1

أكثر


Back To Top