نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد 1401

1
  • وقت البدء: 2022/09/28
    وقت النهاية : 2022/10/03
  • هاتف :
    05135005
  • مشهد
    انتهای بلوار وکیل آباد - بلوار نمایشگاه - محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد

حول الحدث

نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد 1401
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.


مناقشة هذا الحدث

صفحة 1 من 1

أكثر


عد إلى الأعلى