هشتمین نمایشگاه بین المللی لوله

1
  • وقت البدء: 2022/10/01
    وقت النهاية : 2022/10/04
  • هاتف :
    02175965
  • طهران
    ترهان خیابان شریعتی پایین تر از دولت -خیابان شهید یزدانیان ، خیابان سیما جنوبی ،نبش کوچه حقیقی، پلاک 18، واحد

حول الحدث

مجری: شرکت نمایشگاهی چیستا


مناقشة هذا الحدث

صفحة 1 من 1

أكثر


عد إلى الأعلى