همایش مادران فاطمی،تمدن نوین اسلامی

0
  • تاریخ شروع: 1401/09/09
    تاریخ پایان : 1401/09/09
  • تلفن :
    07633331681
  • بندرعباس
    سالن امفی تئاتر حوزه علمیه خواهران استان هرمزگان

درباره رویداد/کالا

اولین همایش بین المللی مادران فاطمی، تربیت حسینی، تمدن نوین اسلامی
محورهای همایش:
شاخصه های تربیت نسل تمدن ساز حسینی
اصول و روشهای تربیت دینی نسل تمدن ساز حسینی
الگوهای فاطمی و تربیت نسل تمدن ساز حسینی
راهکارهای تکریم نسل تمدن ساز حسینی
مادران فاطمی: چالشها و راهبردهای تربیت نسل حسینی
آثار تکریم مادران فاطمی بر تحقق تمدن نوین اسلامی
نقش حجاب و عفاف مادر فاطمی در تربیت نسل تمدن ساز
تحولات جمعیت و نسل تمدن ساز حسینی


بحث و گفتمانهای این رویداد/کالا

صفحه 1 از 1

رویداد/کالاهای مشابه


برو بالا