نمایشگاه تخصصی بورس، بانک, بیمه و..

1
  • تاریخ شروع: 1401/07/18
    تاریخ پایان : 1401/07/21
  • تلفن :
    05135005
  • مشهد
    انتهای بلوار وکیل آباد - بلوار نمایشگاه - محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد

درباره رویداد/کالا

نمایشگاه تخصصی بورس، بانک، بیمه و رفتارهای اقتصادی مشهد 1401
سطح برگزاری : داخلی، بین المللی
نوع ورودی : آزاد و رایگان


بحث و گفتمانهای این رویداد/کالا

صفحه 1 از 1

رویداد/کالاهای مشابه


برو بالا