همایش ملی جلوه‌های هنر و معماری مکت ...

  • تاریخ شروع: 1400-07-28 00:00:00
    تاریخ پایان : 1400-07-29 00:00:00
  • تلفن :
    07136260030
  • شیراز
    شیراز، خیابان قصردشت روبروی کوچه 78

درباره رویداد

هنر به عنوان یک پدیده فرهنگی، هویت خاص خود را دارد. این هویت نه در مفهوم کلی هنر بلکه در آثار هنری می­ باشد. اثر هنری متحول ­ترین و پویاترین هویت­ و به مثابه یک رسانه فرهنگی می باشد. هنر یک تمدن تجلی­ گر فرهنگ و ایده و نوع جهان بینی آن تمدن است. یعنی با بررسی آثار و مکاتب هنری یک تمدن در تمامی ابعاد آن می­ توان به بازخوانی باطن و هویت آن تمدن پرداخت چرا که هر اثری یک موثر و معنا و مفهومی را روایت می­ کند. هنر در هر عصری به باز تولید خودش پرداخته است و متناسب با عصر خویش باز تعریفی در مورد آن صورت گرفته است.
منبع:www.conf.navaafarin.com


بحث و گفتمانهای این رویداد

صفحه 1 از 1
برو بالا