هجدهمین نمایشگاه پزشکی،دندانپزشکی،بیمارستانی

0
  • Start time: 2023/11/08
    End time : 2023/11/11
  • Phone :
    05131519
  • Mashhad
    مشهد، انتهای بلوار وکیل آباد، بلوار نمایشگاه، محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد،سالن مفاخر، فردوسی و عطار

What/Why

هجدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی،دندانپزشکی،تجهیزات کلینیک و بیمارستانی و صنایع وابسته


Discuss This Event

Page 1 Of 1

More


Back To Top