دومین نمایشگاه فناوری های صنعت ساخت و ساز

0
  • Start time: 2023/02/21
    End time : 2023/02/24
  • Phone :
    02174501000
  • Tehran
    تهران، بزرگراه چمران، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران، سالن 5، طبقه منفی 1

What/Why

دومین نمایشگاه بین المللی فناوری های صنعت ساخت و ساز


Discuss This Event

Page 1 Of 1

More


Back To Top