چهارمین نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات ارگانیک

2
  • Start time: 2023/02/23
    End time : 2023/02/26
  • Phone :
    051315119
  • Mashhad
    مشهد، بزرگراه نمایشگاه، نمایشگاه بین المللی، سالن مفاخر

What/Why

چهارمین نمایشگاه تخصصی عرضه مستقیم محصولات ارگانیک،گواهی شده،گیاهان دارویی و مواد غذایی سالم ( ارگانو فود ) همزمان با جشنواره غذا


Discuss This Event

Page 1 Of 1

More


Back To Top