اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی منابع طبیعی

0
  • Start time: 2023/02/21
    End time : 2023/02/24
  • Phone :
    02188795625
  • Tehran
    تهران، بلوار آفریقا، خیابان ظفر شرقی، پلاک 284، واحد 18

What/Why

اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی منابع طبیعی و سیستم های حفاظتی پایدار آب وخاک،دانش و فناوری ها و صنایع مربوطه


Discuss This Event

Page 1 Of 1

More


Back To Top