نهمین کنفرانس مصالح و سازه های نوین

0
  • Start time: 2023/02/08
    End time : 2023/02/10
  • Phone :
    01135501133
  • Babol
    خیابان شریعتی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی

What/Why

نهمین کنفرانس مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
تحلیل و طراحی سیستم‌های سازه‌ای نوین
بررسی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه‌های موجود
کاربرد مصالح نوین در مهندسی عمران
کنترل لرزه ای سازه ها و مصالح هوشمند
فن‌آوری‌های نوین ساخت و اجرا
ارزیابی پروژه‌ها و اجرای سازه‌های صنعتی
افزایش تاب آوری سازه ها
طراحی و ارزیابی شریان های حیاتی
بهینه سازی و سبک سازی سازه ها
روشهای عددی و محاسباتی نوین در مهندسی عمران
پدافند غیرعامل و پاسخ سازه ها در برابر انفجار و بارگذاری ضربه ای
اجزای غیرسازه ای و عملکرد آنها تحت بارهای لرزه ای


Discuss This Event

Page 1 Of 1

More


Back To Top