نمایشگاه تخصصی بورس، بانک, بیمه و..

1
  • Start time: 2022/10/10
    End time : 2022/10/13
  • Phone :
    05135005
  • Mashhad
    انتهای بلوار وکیل آباد - بلوار نمایشگاه - محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد

What/Why

نمایشگاه تخصصی بورس، بانک، بیمه و رفتارهای اقتصادی مشهد 1401
سطح برگزاری : داخلی، بین المللی
نوع ورودی : آزاد و رایگان


Discuss This Event

Page 1 Of 1

More


Back To Top