نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد 1401

1
  • Start time: 2022/09/28
    End time : 2022/10/03
  • Phone :
    05135005
  • Mashhad
    انتهای بلوار وکیل آباد - بلوار نمایشگاه - محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد

What/Why

نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد 1401
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.


Discuss This Event

Page 1 Of 1

More


Back To Top