دومین نمایشگاه فناوری های صنعت ساخت و ساز

0
  • وقت البدء: 2023/02/21
    وقت النهاية : 2023/02/24
  • هاتف :
    02174501000
  • طهران
    تهران، بزرگراه چمران، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران، سالن 5، طبقه منفی 1

حول الحدث

دومین نمایشگاه بین المللی فناوری های صنعت ساخت و ساز


مناقشة هذا الحدث

صفحة 1 من 1

أكثر


عد إلى الأعلى