نمایشگاه تخصصی بورس، بانک, بیمه و..

1
  • وقت البدء: 2022/10/10
    وقت النهاية : 2022/10/13
  • هاتف :
    05135005
  • مشهد
    انتهای بلوار وکیل آباد - بلوار نمایشگاه - محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد

حول الحدث

نمایشگاه تخصصی بورس، بانک، بیمه و رفتارهای اقتصادی مشهد 1401
سطح برگزاری : داخلی، بین المللی
نوع ورودی : آزاد و رایگان


مناقشة هذا الحدث

صفحة 1 من 1

أكثر


Back To Top